Searching for Wind Band Music? Visit the Wind Band Music Shop
  • £120.00

    Abstractions - Torstein Aagaard-Nilsen

    Verket ble bestilt av Norges Musikkorpsforbund som pliktnummer til NM for Brass Band 2. divisjon (na 1. divisjon) 1990.Satstitlene er abstraksjoner der synsopplevelser er tenkt gjenskapt som musikk, altsa en abstrakt fremstilling av et motiv, likt et abstrakt bilde der man ikke umiddelbart kan se likheten.1. Aurora Borealis (Lento espressivo) Inspirert av Nordlyset som kan vaere svaert intenst vinterstid.Det er aldri i ro og antar nye fasonger og farger hele tiden mens det farer over nattehimmelen.The first movement is inspired by the northern lights. It constantly changes in colour and shape.2. Rocks (Moderato ben ritmico)I denne satsen er tittelen et ordspill. Ordet "rock" er velkjent i musikken, men er ogsa en enorm stein eller del av et fjell.The title of the second movement is a play with the word "rock" is a well-known word describing a musical genre. But it is also a giant stone or a part of a mountain.3. Seascape (Allegro)I denne satsen forsoker jeg a fange ulike aspekter ved havet, samtidig som satsen samler opp musikalske ideer fra de to foregaende satsene. Denne satsen videreforer, oppsummerer og avslutter verket.The third movement is inspired by different aspects of the sea. It also sums up different ideas that occurs in the two previous movements to round off the whole piece.Tredje utgave - 2015Third Edition - 2015

    Estimated delivery 12-14 days